Кафедра вокальної культури та сценічної майстерності вчителя

Кафедра вокальної культури та сценічної майстерності вчителя

Кафедра вокальної культури та сценічної майстерності вчителя була створена у 2011 році.  За роки існування кафедра значно підвищила свій творчий потенціал. Тут працюють  кандидати педагогічних наук, заслужені артисти України.

Кафедра  вокальної культури та сценічної майстерності вчителя проводить ґрунтовну наукову роботу, основним напрямком якої є творча особистість в системі вокальної освіти, культури, мистецтва. Викладачі кафедри є авторами багатьох  статей, навчальних програм, дидактичних матеріалів, методичних посібників, монографій. Серед них певний інтерес викликають монографія доктора педагогічних наук, доцента, зав. кафедрою Ткаченко Т.В.  «Основи формування професійно-педагогічної культури вчителя музики й співу», методичні матеріали «Постановка голосу як засіб професійної підготовки майбутнього вчителя». Досить широкий спектр проблем вокальної та методичної підготовки майбутнього вчителя досліджені у наукових статтях викладачів кафедри. Це проблеми техніки дихання як елементу педагогічної майстерності, володіння уміннями психотехніки, формування готовності професійної діяльності вчителя через ситуацію успіху, особливості технологій навчання в професійній підготовці студентів, проблеми інтерпретації у виконавській практиці майбутнього вчителя, розвитку професійної культури студентів вищої педагогічної школи.  Викладачі кафедри постійно займаються пошуком  у галузі історії української педагогіки.

 

Доцент Давидович Лариса Віталіївна веде широку концертну діяльність. Була солісткою харківського оркестру Внутрішніх військ Украйни — кер. заслужений діяч мистецтв  підполковник Персидський Ю.В., солісткою естрадно-симфонічного оркестру музично-педагогічного факультету ХНПУ (кер. проф.Поляков Є.В), солісткою Харківської філармонії, де концертує досьогодні. Має більше десятка концертних програм, серед них найбільш відомі: » Бельканто плюс блюз», «Возвращение романса», «Как дорожу я прекрасным мгновеньем», «Внимай лишь только вечности», «По вдохновению души» та ін., приймає активну участь в філармонічних концертно-виконавських проектах. Останній досить успішний  цикл -«Великая музыка великих городов» у проекті «Музика при свечах». Вона дає сольні концерти на різноманітних майданчиках міста Харкова, серед яких зали Будинку архітектора та Будинку вчених. Наукові інтереси доц. Давидович Л.В. стосуються питань методики російської та української національних вокальних шкіл, джерела вокально-технічного вдосконалення  методики викладання постановки голосу.  Студенти її вокального класу неодноразово ставали лауреатами та дипломантами престижних вокальних конкурсів.

Доцент Давидович Л.В. зі студентами після сольного концерту

Доцент кафедри Кузьмічова Валентина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук. Коло її наукових інтересів – історія музичної педагогіки. Вона авторка багатьох наукових публікацій, серед яких привертають увагу методичні рекомендації до курсу «Охорона праці в галузі». В цьому курсі студенти вивчають методи та засоби голосової гігієни, які суттєво зміцнюють фізичне та психічне здоров’я педагога, вокаліста, підвищують його працездатність, що, безумовно, відбивається на якості викладання шкільних предметів та виступах на професійній сцені. Валентина Анатоліївна має досвід роботи на сцені Харківського національного академічного театру опери та балету імені М.В. Лисенка. В якості солістки опери (контральто) виконувала партії Терпелихи («Наталка-Полтавка» М. Лисенка), Магдалени («Ріголетто» Дж. Верді), Марти («Іоланта» П. Чайковський). Вона підготувала лауреатів національних та міжнародних вокальних конкурсів (Сунь Цзіньян, Інь Анці та ін.).

Багато сольних виступів має і засл. арт. України, доцент Слєпцова Олена Вікторівна. Маючи великий досвід роботи на сцені Харківського національного театру опери та балету імені М.В. Лисенка (сопрано), вона підготувала студентів класу до участі у різноманітних національних та міжнародних конкурсах. Доц.. Слєпцова О.В. – кандидат педагогічних наук. Її уподобання в науковій галузі стосуються питань історії та методики вокального виховання на Україні.

Доцент кафедри Харченко Ірина Іванівна за майже тридцять років роботи у виші виховала багато студентів – лауреатів вокальних конкурсів як в галузі академічного співу, так і в естрадному та народному. Коло її наукових пошуків лежить в площині діагностики голосу співака, розробкою нових навчальних планів з провідних дисциплін кафедри.

Доцент кафедри Харченко І.І. зі студентами

Старший викладач кафедри Голубничий Леонід Петрович (лірико-драматичний тенор) має великий досвід практичної роботи на сцені Житомирського музично-драматичного театрі імені І.П. Котляревського. На сцені цього театру він створив образи Андрія («Запорожець за Дунаєм» С. Гулак-Артемовський, Петро («Наталка-Полтавка» М. Лисенко), Олексій («Сватання на Гончарівці» К. Стеценко), Левко («Майська ніч» М. Старицький), Боні («Сільва» І. Кальман). Створюючи в класі постановки голосу щиру атмосферу довіри, ст. викл. Голубничий Л.П. плідно працює із студентами факультету мистецтв та дошкільної освіти. Серед його вихованців багато лауреатів та дипломантів різноманітних вокальних конкурсів.

Викладачі кафедри  вокальної культури та сценічної майстерності вчителя кожного року готують студентів факультету до участі у Міжнародних та республіканських фестивалях, конкурсах. Багато з них є лауреатами та дипломантами таких престижних конкурсів як «Солоспів» (м. Київ), «Осінній серпантин» (м. Дніпропетровськ), «Студентська весна» (м. Харків), «Харківські асамблеї» (м. Харків), «Покори сцену» (м. Київ), «Творчий шанс» (м. Бермінводи), «Fortissimo» (м. Харків), «My world – art», (м. Харків), «Співограй» (м. Феодосія), «Чарівне намисто» (м. Харків).

Викладачі кафедри вокальної культури та сценічної майстерності вчителя викладають широкий спектр спеціальних дисциплін. Курс постановки голосу викладають заслужена артистка України, кандидат педагогічних наук, доцент Слепцова Олена Вікторівна, доцент Давидович Лариса Віталіївна. Курс постановки голосу спрямований на формування навичок голосоутворення та художньої виразності, вміння співати в дуеті, соло; на розвиток вокального слуху; на оволодіння методикою постановки голосу в учнів. Студенти вчаться виразно виконувати вокальні твори під власний акомпанемент та a cappella; засвоюють вокально – технічні навички такі як: основи співацького дихання, високу позицію звучання, опору звуку, різні види голосоведіння, співацьку артикуляцію, орфоепію. Студенти складають заліки та іспити. Однією з форм роботи є спів у ансамблях.

Великий інтерес у студентів викликає курс «Сценічна майстерність», який викладає професор Ткаченко Т.В. Дисципліна спрямована на оволодіння майстерністю як співу, так і художнього читання. Студенти працюють над багатьма жанрами та формами мистецтва. На заняттях із сценічної майстерності студенти декламують вірші видатних класиків російської, української та зарубіжної літератури, різноманітні скоромовки, метою яких є вироблення чіткої дикції та артикуляції, виправлення мовних недоліків.

Робота в класі постановки голосу неможлива без сумісної роботи з концертмейстером. Від злагодженої роботи викладача та концертмейстера багато в чому залежить результат виховання майбутніх вчителів. Разом із викладачами постановки голосу працюють концертмейстери кафедри. Серед них провідний концертмейстер, лауреат (дипломант) конкурсу Беспалова Лариса Миколаївна, лауреат Шостого Музичного конкурсу «Солоспів» XII Міжнародного фестивалю документальних фільмів «Кінолітопис — 2013» Богачова-Білоус Тетяна Юріївна, Алхутова Олена Генріхівна, Орлова Наталя Миколаївна, Семерніна Ірина Миколаївна.

Кафедра вокальної культури та сценічної майстерності вчителя  присвячує свою діяльність виховання майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами вокального та ораторського мистецтва. Провідними дисциплінами кафедри (окрім постановки голосу та сценічної майстерності) є методика викладання вокалу, практикум за кваліфікацією, охорона праці в галузі, вокально-мовленнєва культура, дидактичні основи артпедагогіки (вокалотерапії), музично-просвітницька діяльність Г.С. Сковороди на Слобожанщині, теоретичні основи естетичного виховання тощо.

 

 

Після здачі державного іспиту