Кафедра теорії та методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки

 Кафедра теорії і методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки

 

Кафедра

Кафедра теорії та методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Музичне мистецтво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»«спеціаліст»,«магістр».

Основним завданням та метою діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі музичного мистецтва, формування сценічної та виконавської культури студента, а також власної сфери педагогічної діяльності. Впродовж усього навчального року студенти активно беруть участь в концертній діяльності університету, займаються навчально-дослідницькою роботою за різними напрямами музичного мистецтва в рамках учбових дисциплін.

Кадровий склад кафедри

СМИРНОВА Тетяна Анатоліївна — зав. кафедрою, д.п.н., професор

СОКОЛОВА Алла Вікторівна  —  декан, д.п.н., професор

ТУШЕВА Вікторія Володимирівна  — д.п.н., професор

БЕЗЕМЧУК Лариса Валентинівна — к.п.н., доцент

ВАСИЛЬЄВА Оксана Вікторівна  —  к.п.н., доцент

КОРОЛЕВСЬКИЙ Віктор Валентинович — доцент

ЛИТВИНЕНКО Тетяна Олександрівна   —  ст.викладач

КОРОЛЕВСЬКА Тетяна Олександрівна — концертмейстер

ТАРАН Людмила Дмитріївна — концертмейстер

 

МОРОЗ Марина Миколаївна — лаборант

 

Навчальний процес

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:

 • хоровий клас
 • хорове диригування
 • сольфеджіо
 • гармонія
 • основи теорії музики
 • історія української музики
 • історія зарубіжної музики
 • історія та теорія зарубіжної літератури
 • сучасні музично-інформаційні технології
 • аналіз музичних творів
 • музична педагогіка
 • практикум шкільного репертуару
 • практикум за кваліфікацією
 • методика музичного виховання
 • науково-педагогічна практика
 • педагогічна практика у школі
 • вступ до спеціальності
 • теоретико-методологічні основи музичної педагогіки
 • методологія та методи наукових музично-педагогічних досліджень
 • основи наукових досліджень
 • практикум роботи з хором
 • хорознавство та хорове аранжування
 • художньо-педагогічний аналіз

 

Науково-методична робота

Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь в університетських, обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Основними напрямками їх наукових інтересів є: проблеми методики музичного виховання, формування у майбутніх учителів музики умінь та навичок професійної діяльності, застосування інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів музики.

Результатами наукових пошуків викладачів кафедри є публікації навчально-методичних посібників, хрестоматій, наукових статей у фахових виданнях, методичних рекомендацій, тез, доповідей; розробка нових робочих програм дисциплін у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання. Викладачі кафедри здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів.

 

Творчі колективи

 

 • Камерний хор «Ювента» (кер. Королевський В.В.)

005 Хор Ювента

 

 • Жіночий хор «Anima» (кер. Соколова А.В., Литвиненко Т.А.)

iskustvo6

 

Студенти кафедри, творчі колективи, ведуть активну концертну діяльність, постійно приймають участь у міжнародних, всеукраїнських конкурсах, фестивалях, творчих виставках, а також у різноманітних культурно-мистецьких заходах на рівні університету, міста та області.

 

 

Контакти

Адреса: 61166, м. Харків, провулок Фанінський, буд. 3-в, к. 409

Контактний телефон: (057) 702-15-26

E-mail: kafedra_tmmo@ukr.net

Сторінка Вконтакте: https://vk.com/art_hnpu