Нормативна база

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

 

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про освіту»

Cтатут Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Правила внутрішнього розпорядку ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Положення про організацію навчального процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2014)

Положення про організацію освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди (2015)

Положення про стипендіальне забезпечення студентів ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Положення про студентський гуртожиток ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Положення про факультет ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Положення про старосту факультету мистецтв

Положення про куратора академічної групи

Рекомендації щодо застосування заходів громадського впливу та дисциплінарних стягнень за вчинення правопорушень особами, які навчаються в ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Концепція виховної роботи в ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 рр.

Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» (2009-2015)

Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (додаток до наказу МОН від 16.06.2015)