Студентське самоврядування

Студентське самоврядування – форма самоорганізації студентів, яка сприяє самореалізації студентської молоді та набуттю нею певних знань, умінь, навичок; це механізм представництва й відстоювання своїх прав.

У Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.  Сковороди студентське самоврядування зародилося  1996 року. Воно функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків і захисту їх прав, сприяє гармонійному розвитку особистості студентів, формуванню у них навичок майбутнього організатора, керівника відповідно до Положення про державний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1999 року.

Серед завдань, що стоять перед органами студентського самоврядування нашого університету, пріоритетними є:

 • удосконалення навчально-виховної, науково-дослідної, культурно-масової роботи, трудового та фізичного виховання;
 • роботи у студентських гуртожитках, організації студентського дозвілля.

Одночасно розв’язуються й такі завдання, як:

 • соціальний захист прав та інтересів студентів;
 • виконання студентами своїх безпосередніх обов’язків;
 • створення за погодженням із адміністрацією різноманітних гуртків, об’єднань, клубів за інтересами;
 • співробітництво з іншими навчальними закладами та молодіжними організаціями;
 • сприяння проведенню соціологічних досліджень;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами та ін.

СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ХНПУ (переглянути, завантажити)

СТРУКТУРА СПІЛКИ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДІ УНІВЕРСИТЕТУ (переглянути, завантажити)

СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ (переглянути, завантажити)

 

До складу органів студентського самоврядування університету входять такі спілки, як:

У Статуті Спілки закріплено наступні завдання:

 • сприяння захисту законних прав та інтересів студентів;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • розвиток громадянської активності, формування національно-громадянської позиції, виховання патріотизму та морально-етичних норм;
 • організація культурно-масової роботи, змістовного дозвілля та відпочинку студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків (відповідність їх дій чинному законодавству України, систематичне оволодіння знаннями, професійною майстерністю, підвищення свого культурного рівня, виконання Правил внутрішнього розпорядку в університеті та гуртожитках тощо).

За час своєї діяльності Спілка студентів та молоді накопичила великий досвід та завоювала авторитет на державному рівні, що підтверджують численні нагороди активістів університету: колектив був нагороджений дипломами за участь у Міжнародному таборі студентського активу «Слов’янська співдружність», посідає перші місця у всеукраїнських дебатних турнірах, обласних конкурсах, таких, як «Молода людина року», виборов перше місце в міському конкурсі студентських рад (2011 р.). Приємно, що досвід Спілки молоді був позитивно схвалений керівниками ВНЗ, де відбувалися молодіжні форуми за нашою участю, Харківським обласним молодіжним центром та іншими установами, які втілюють у життя засади концепції розвитку державної молодіжної політики.

Спілка студентів та молоді виконує такі основні функції, як:

 • забезпечення стабільної роботи всіх колективів у вищому навчальному закладі, оптимальне вирішення щоденних проблем з дотриманням інтересів студентів;
 • підготовка до майбутнього виконання обов’язків та участі у керівництві як державними, так і громадськими справами.

Ці навички щодо управління можуть допомогти і в професійній діяльності, адже, щоб грамотно керувати колективом, треба багато вміти і знати особливості процесу керівництва, його етапи, нормативну базу, психологію – індивідуальні особливості людини, психологію колективу.  Організатор повинен уміти планувати роботу, вести диспут, розподіляти доручення, аналізувати результати діяльності тощо.

Спілка студентів та молоді бере активну участь в організації таких традиційних загальноуніверситетських заходів, як:

 • «Тиждень студентського самоврядування»
 • «Тиждень закоханих»
 • «Студент року», де визначаються переможці у наступних номінаціях: «Відмінник навчання», «Лідер студентського самоврядування», «Художня творчість і виконавська майстерність», «Кращий науковець», «Відмінник навчання», «Олімпійські надії»
 • Табір студентського активу «Сковородинівська родина лідерів»
 • «Університет – моя родина» (традиційна зустріч ректора зі студентами-сиротами)
 • Екологічні акції «Роди і процвітай, Земле моя», «Кидай палити»; валеологічної акції «Здоров’я нації – здоров’я молоді!» (присвячена Міжнародному Дню боротьби зі СНІДом)
 • Загальноуніверситетські дебатні турніри з питань модернізації вищої освіти, суспільно-політичних, загальноціннісних питань
 • Заходи волонтерського руху (шефська робота в дитячих притулках, будинках, школах-інтернатах, природоохоронна робота) інтелектуальні ігри: «Що? Де? Коли?», брейн-ринги
 • Освітня програма «Школа лідера»
 • Конкурс художньої самодіяльності «Студентська весна»
 • Звіт творчих колективів университету
 • Фестиваль команд КВК на «Кубок ректора»
 • Загальноуніверситетський конкурс «Лист Мамі»
 • Урочистості з нагоди випуску
 • Урочистості з нагоди посвяти першокурсників у студенти
 • Свято «Моя професія – учитель»

Спілка студентів та молоді має свої традиції, серед яких:

– самостійна організація та проведення Тижня студентського самоврядування, основними заходами якого є день самоврядування (студенти проводять заняття замість викладачів), дебатний турнір, веселі перерви, першість університету з гри «КВЕСТ»,  тематичний круглий стіл за участі ректора академіка Івана Федоровича Прокопенка;

– самостійна організація та проведення Тижня закоханих, найцікавішим моментом якого є підготовка та проведення мюзиклу до Дня Святого Валентина;

– організація та проведення освітньої програми «Школа лідера», яка спрямована на підготовку студентського активу університету до роботи на факультеті та передбачає формування в слухачів умінь та навичок, необхідних для розвитку комунікативності, толерантності, лідерських якостей;

– Спілка випускає альманах «Студентська правда», а на факультетах силами студентів друкуються газети, головною ознакою яких є всебічне висвітлення студентського життя (наприклад, газета «ФізМатІн» фізико-математичного факультету, «Pro-бірка» природничого факультету, «Істфаківець» історичного факультету, «Словоцвіт» українського мовно-літературного факультету);

– Табір студентського активу «Сковородинівська родина лідерів», проведення якого забезпечує підвищення кваліфікації лідерів студентського самоврядування університету, формування лідерських та розвиток комунікативних якостей, організаційних умінь і навичок у студентів;

– регулярно проводяться опитування, анкетування з метою вивчення громадської думки з актуальних для студентства питань (наприклад, анкета «Викладач очима студента», «Яким ти бачиш майбутнє України?» тощо).

ДЕТАЛЬНІШЕ ПО КОМІТЕТИ СПІЛКИ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДІ ХНПУ імені Г.С. СКОВОРОДИ ТУТ:

 

 • СПІЛКА СТУДЕНТІВ-СИРІТ (заснована 2003 року)

Метою діяльності є здійснення представництва й соціально-економічного та духовного захисту студентів-сиріт, а також захисту студентів-сиріт університету як суб’єктів навчально-виховного процесу у відносинах з адміністрацією університету, органами влади, місцевого самоврядування.

 

 • СПІЛКА СТУДЕНТІВ-ЧОРНОБИЛЬЦІВ (заснована 1999 року)

Метою діяльності є здійснення соціального та духовного захисту студентів-чорнобильців, а також захисту їх прав як суб`єктів навчально-виховного процесу.

 

 • СПІЛКА СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ (заснована 1999 року)

Метою діяльності є здійснення соціального та духовного захисту студентів-правників, а також захисту їх прав як суб`єктів навчально-виховного процесу.

 

 • РАДА ПЕРШОКУРСНИКІВ (заснована 2008 року)

Метою діяльності є здійснення допомоги студентам –першокурсникам для  швидкої адаптації. Рада допомагає першокурсникам краще орієнтуватися у всіх сферах життя в університеті, участі їх у факультетських та університетських заходах.

 

 • ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ

Метою діяльності  первинної профспілкової організації студентів є здійснення соціально-економічного та духовного захисту студентів (аспірантів, докторантів), а також захисту їх прав як суб’єктів навчально-виховного процесу. Профспілки діють на підставі закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Права та обов‘язки профспілки чітко регламентуються, організація може мати у власності кошти та інше майно, має право укладення колективного договору. Одним з напрямів її роботи є координація студрад гуртожитків, метою діяльності яких є контроль за дотриманням студентами правил проживання в гуртожитку.

Одним з головних напрямів у діяльності студентського самоврядування нашого університету є тісна співпраця з адміністрацією та такими громадськими організаціями, як:

– міські громадські організації та ОСС інших ВНЗ міста;

– Всеукраїнська студентська Рада;

– Всеукраїнська асоціація студентського самоврядування.

Сьогодні в університеті працює 5 громадських організацій, близько 70 творчих колективів, студій, клубів за інтересами. Усі організації представлені в усіх радах університету та факультету, мають своїх членів та плідно співпрацюють. Детальна інформація на сайті ун-ту, факультету мистецтв: www.art.kh.ua, www.hnpu.edu.ua, www.nauka.hnpu.edu.ua.

Добавить комментарий